Orły Ochrony

Co się składa na ocenę końcową?

JAK LICZYMY OCENY

1.
Przeszukujemy internet w poszukiwaniu stron zawierających oceny. Następnie przyporządkowujemy je do poszczególnych firm
=
2.
Wyliczamy średnią ważoną ze wszystkich ocen które zostały zebrane. Średnia liczona jest według wzoru:
 • Xa - Średnia ocena ważona
 • Xn - Średnia ocena na portalu "n"
 • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
3.
W celu wyliczenia oceny końcowej używamy wzoru:
 • Xk - Ocena końcowa z zestawienia
 • Xa - Średnia ocena ważona
 • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
 • Kmax - Współczynnik wiarygodności (1.5)
 • Pk - Ilość ocen do osiągnięcia której stosujemy współczynnik wiarygodności (40)
 • Pm - Ilość ocen wymagana do zakwalifikowania się w programie (5)
4.
Wyliczenie oceny końcowej dla firm mających powyżej 80 ocen:
5.
W przypadku takiej samej oceny końcowej wygrywa firma z większą liczbą ocen

JAK LICZYMY OCENY

1.
Przeszukujemy internet w poszukiwaniu stron zawierających oceny. Następnie przyporządkowujemy je do poszczególnych firm
2.
Wyliczamy średnią ważoną ze wszystkich ocen które zostały zebrane. Średnia liczona jest według wzoru:
 • Xa - Średnia ocena ważona
 • Xn - Średnia ocena na portalu "n"
 • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
3.
W celu wyliczenia oceny końcowej używamy wzoru:
 • Xk - Ocena końcowa z zestawienia
 • Xa - Średnia ocena ważona
 • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
 • Kmax - Współczynnik wiarygodności (1.5)
 • Pk - Ilość ocen do osiągnięcia której stosujemy współczynnik wiarygodności (40)
 • Pm - Ilość ocen wymagana do zakwalifikowania się w programie (5)
4.
Wyliczenie oceny końcowej dla firm mających powyżej 80 ocen:
5.
W przypadku takiej samej oceny końcowej wygrywa firma z większą liczbą ocen